Đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng

Chúng tôi nhận đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng gồm mẫu mã , thương hiệu, kích thước, 

hướng lắc của ruột máy đồng hồ đeo tay.

Xin liên hệ với chúng tôi cho biết về thông tin thiết kế sản phẩm về mẫu mã của khách hàng, chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với bạn. 

A. Pattern On The Different Bridge In The Front Side.

Original SW200-1

Original SW200-1

Different Pattern On  SW200-1

Different Pattern On  SW200-1

B. Change Component Color And Sharp.

Original SW400-1

Modified Bridge Of SW400-1

*台端如需天文台認證,本公司可協助申請,費用另計。

Nếu bạn cần dịch vụ đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng, xin liên hệ với chúng tôi.

*歡迎使用facebook或者line@與我們聯繫!

  • line

© 2017 by Tontex.co, ltd  TEL: +852-3579-8310 FAX:+852-2416-1707 MP: (HK)+852-6762-4646 (China)+86-159-8987-9287
EMAIL: movementinside@tontexltd.com  SKYPE: tontex-jasmin  WECHAT: jasmin46                           proudly created by jiezi